page view image

Etisk seminar: Politimester i Nordland Heidi Kløkstad og forfatter Simon Stranger

Arrangementsinformasjon
event image

Endring i arrangement grunnet uforutsett hendelse.
Hanne Kristin Rohde måtte avlyse sin deltakelse. Simon Stranger trer inn som aktør i seminaret.

Det etiske seminar i Alstahaug kirke lørdag 18.juni kl. 11:00-13:00

Samtale etter foredragene ledes av prost Olav Rune Ertzeid. Det etiske seminaret inviterer to foredragsholdere til hvert sitt innlegg og deretter samtale, som også inviterer til refleksjon. For 2022 er tema for det etiske seminaret Du skal ikke slå i hjel- Du skal leve!

Politimester i Nordland Heidi Kløkstad

Heidi Kløkstad, er politimester i Nordland politidistrikt. Hun er opprinnelig fra Bodø, og er utdannet jurist. Siden 1995, har hun jobbet i politiet. Først i Narvik politidistrikt, deretter i Salten politidistrikt og fra 2016 i Nordland politidistrikt. I april 2021 ble hun utnevnt i statsråd til politimester i Nordland, etter å ha vært konstituert politimester siden januar 2020. Heidi har tidligere vært visepolitimester i Nordland i perioden 2016-2020, og påtaleleder i Salten politidistrikt og deretter Nordland politidistrikt i perioden 2007-2016. I tillegg har hun vært styreleder ved Politihøgskolen i perioden 2011-2018.

Heidi Kløkstad er veldig dedikert i sitt arbeid og har høy yrkesstolthet, og hun har en sterk lojalitet til det viktige samfunnsoppdraget som politiet har. En av hjertesakene til politimesteren er å forebygge grov vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og nettopp dette temaet er det Heidi ønsker å snakke om når hun tar turen til Petter Dass-dagene i juni 2022. Hva er det som former oss som menneske, og hvilken bagasje har vi med oss? Det er ingen mennesker som er født til å drepe andre (jfr. det 5. budet), men det er mange omstendigheter som former oss som person og påvirker de valgene vi tar.

Forfatter Simon Stranger

Simon Stranger (f. 1976) er fra Oslo. Han har siden debuten i 2003 utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne, og ble i 2014 nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for «De som ikke finnes». Bøkene har høstet svært gode kritikker og er oversatt til flere språk. Romanen «Leksikon om lys og mørke» ble tildelt Bokhandlerprisen i 2018, og er oversatt til over 20 språk. Hans seneste roman, «304 dager» utkom høsten 2021. 

Kokotopia i middelalderen, Kokotopia i antikken, 2021, Kokotopia i oldtiden, 2019, Kokotopia i middelalderen, 2018, De som ikke finnes, 2014, Verdensredderne, 2012, Barsakh, 2009, Gjengangeren, 2006 og Krusedullen, 2005.

Simon Stranger stepper inn for Hanne Kristin Rohde som grunnet flyproblematikk dessverre ikke rekker å komme til seminaret i tide.

petter dass-dagene
det etiske seminar
alstahaug
alstahaug kirke
petter dass-museet
seminar