Foredrag Jørn Øyrehagen Sunde // Petter Dass-dagene 2021

Arrangementsinformasjon

Katekismeseminar, 4 bud:
Foredrag «Frå lydnadsplikt i katekisma til fridom etter Grunnlova? Guds- og individforståing i endring frå 1715 til 1815»
Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) er professor i rettshistorie ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo, og forskar ved Baroniet Rosendal og Nasjonalbiblioteket.  

petterdassdagene
petterdassmuseet
litteratur
foredrag

Restriksjoner

Med forbehold om muligheter for gjennomføring, med hensyn til koronarestriksjoner.

Hold deg oppdatert, www.petterdass.no