Foredrag Kåre Hansen // Petter Dass-dagene 2021

Arrangementsinformasjon

Litteraturseminar:

«Petter Dass-GUds Øyesten?»
I foredraget presenterer Kåre Hansen sin senere forskning, hvor kildene viser klart at spriket mellom liv og lære hos den enormt rike dikterpresten var stort. Noe av Petter Dass sitt menneske- og samfunnssyn appellerte også til norske nasjonalsosialister under 2. verdenskrig. – Petter Dass så på seg selv som «GUds Øyesteen», men var han det?

Kåre Hansen er cand. philol. med historie hovedfag fra NTNU, 1996. I 2006 gav han ut biografien Petter Dass-mennesket, makten og mytene. Boka ble omdiskutert da Kåre Hansen, gjennom sin forskning, presenterte ny kunnskap om Petter Dass. Hans forskning utgjør en motpol til eksisterende myter og kunnskap om dikterprestens liv og virke; deriblant at han var landets rikeste sogneprest. I 2011 ble han tildelt et stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). I 2018 fikk han også støtte fra Helgeland Kraft. Begge bidragene gikk til arbeidet med hans andre verk Petter Dass-GUds Øyesteen.

petterdassmuseet
petterdassdagene
litteratur
foredrag
historie
petterdass

Restriksjoner

Med forbehold om muligheter for gjennomføring, med hensyn til koronarestriksjoner.

Hold deg oppdatert, www.petterdass.no