Foredrag Nils Magne Knutsen // Petter Dass-dagene 2021

Arrangementsinformasjon

Litteraturseminar:
«Anti-autoritære innslag i ei autoritær tid»
Petter Dass forstår det 4. bud som et påbud om lydighet i alle lag av samfunnet, som en lydig tjener av den eneveldige staten. Men i hans verk fins det også enkelte tilløp til ulydighet, til avvik fra samtidas alminnelige meninger, og disse avvikene snakker Nils Magne Knutsen om – hans kvinnesyn, hans syn på samene, hans syn på handelsforbindelsen med Bergen og hans synliggjøring av Nord-Norge..

Nils Magne Knutsen er professor emeritus i nordisk litteratur, Universitetet i Tromsø. Han har særlig markert seg som formidler av skjønnlitteratur av nordnorske forfattere og Knut Hamsuns forfatterskap.

petterdassdagene
petterdass
petterdassmuseet
litteratur
historie

Restriksjoner

Med forbehold om muligheter for gjennomføring, med hensyn til koronarestriksjoner.

Hold deg oppdatert, www.petterdass.no