Utstillingsåpning Magne Furuholmen // Petter Dass-dagene

Arrangementsinformasjon


Velkommen til åpning av Magne Furuholmens utstilling Sum, fueram, fiam, unus et idem. Utstillingstittelen oversettes fra latin til «Jeg er, jeg har vært og jeg blir alltid den samme" og er et omgjort sitat fra Petter Dass. Magne Furuholmen har jobbet ut fra dette sitatet i sine tresnitt-arbeider til Petter Dass-dagene. Kunstneren har gjort et bevisst valg ved å trekke Dassnavnet ut av dette kjente sitatet, og peker dermed på en type påståelighet og livsholdning som kunstneren selv, og kanskje kunstnere generelt, kan kjenne seg igjen i. På tross av nesten 370 års forskjell i tid bør vi kanskje stille spørsmålstegn ved den stadig tilstedeværende trangen til å definere ulike roller i samfunnet. Hvem definer oss, og hvilken makt ligger i en betegnelse? I sitt sitat viser Petter Dass hvem han er og alltid vil være. Det vitner om en sterk personlighet som ikke lot seg definere av andre.

Om sitt forhold til musikk og kunst sier han følgende: «Jeg forsøker hele tiden å finne en balanse mellom billedkunst og musikk. Når det fungerer er de i en slagssymbiotisk tilstedeværelse i mitt liv – altså at de beriker hverandre. Det er nok utvilsomt billedkunst jeg bruker mest tid på – jeg har nå 5 heltidsansatte på mitt atelier, samt to på deltid – og det betyr at jeg både kan, og må, holde et høyt tempo for å forsvare kostnadene. Som musiker er det et betydelig større system rundt oss, med opptil 40 personer på turné, noe som betyr at både ansvaret og innsatsen begrenses noe for oss som individer – vi blir tatt godt hånd om og skal i prinispp bare være klare til å spille 2 timer om dagen.

"Jeg inspireres av å flytte meg fra musikk til billedkunst og tilbake igjen, og tenker på dette som et slags berikende vekselbruk som gjør at ‘jorda ikke blir for skrinn’. De to uttrykksformene har mye til felles, men prosessene er såpass forskjellig – i kunsten er jeg alene om alle avgjørelsene, mens i musikken er det som oftest en flertalls-avgjørelse. Jeg er uansett takknemlig for å kunne være aktiv på begge områder.” - Magne Furuholmen.

kunst
utstilling
monotypi
magne furuholmen
petter dass-dagene

Restriksjoner

Med forbehold om muligheter for gjennomføring, med hensyn til koronarestriksjoner.

Hold deg oppdatert, www.petterdass.no